Kontener na odpady zielone 21-09-2020

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie Spółka Ekosystem uprzejmie informuje, że od dnia 01.09.2020 roku weszły w życie nowe uchwały a mianowicie UCHWAŁA NR XXV/665/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty oraz UCHWAŁA NR XXV/666/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu złożenia deklaracji proszę kontaktować się z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dopiero po otrzymaniu informacji od ww. Wydziału, Spółka Ekosystem przekaże do Wykonawcy odbierającego odpady komunalne z danego Sektora zlecenie dotyczące podstawienia kontenera do gromadzenia odpadów zielonych dla przedmiotowej lokalizacji. W związku z powyższym wyznaczony już termin 21.09.20 r. podstawienia kontenera do gromadzenia odpadów zielonych został anulowany.