Wzory dokumentów

  • Umowa przeniesienia praw do działki Pobierz
  • Deklaracja członkowska PZD Pobierz
  • Wniosek o zatwierdzenie umowy Pobierz
  • Umowa dzierżawy działkowej Pobierz
  • Oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny  – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca i osób bliskich Pobierz
  • Zgoda na e-rachunek Pobierz
  • Procedura podłączania prądu Pobierz
  • Umowa na dostarczanie energii elektrycznej Pobierz