I N F O R M A C J A !!!

W związku z wprowadzeniem przez Gminę Wrocław nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi,
od dnia 08-10-2020 na terenie ROD – „Gajowice” obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ
składowania odpadów zielonych w workach oraz luzem.
Odpady zielone należy kompostować na własnej działce:


Regulamin ROD:

§ 42 Kompostownik   

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.