UCHWAŁA NR 75/2020 Zarządu ROD ”GAJOWICE” we WROCŁAWIU z dnia 12.09.2020 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za zużytą energię elektryczną w roku 2020

§ 1
Zarząd ROD – GAJOWICE we Wrocławiu działając na podstawie Uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 roku oraz uchwały nr 286/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z okresu 09-2019 do 08-2020 – w szczególności faktur od dostawcy energii elektrycznej firmy TAURON uchwala cenę 0,85zł za 1kWh.
§ 2
Cena 1kWh została obliczona na podstawie faktur od dostawcy energii wraz z ewidencją zużytych kilowatogodzin za okres 09-2019 do 08-2020 roku.
§ 3
Opłatę za zużytą energię elektryczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w terminie do dnia 31 października 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.