Harmonogram szkoleń dla nowych działkowców w 2024 r.

                                             

       Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przedstawia poniżej harmonogram szkoleń dla nowych działkowców. Ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc skierowany na szkolenie działkowiec powinien odpowiednio wcześniej zapisać się telefonicznie (zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00), dzwoniąc do OZ PZD we Wrocławiu pod nr telefonu: 798-697-354.

Brak zapisu telefonicznego wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

        Szkolenia z zakresu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013r., Statutu PZD, Regulaminu ROD, praw i obowiązków działkowca, zasad zagospodarowania działki i podstaw sadownictwa, warzywnictwa, nawożenia i ochrony roślin będą trwać  około 160 minut w każdy dzień  i odbędą się w Okręgowym Domu Działkowca we Wrocławiu przy  ul. Starogroblowej 4 (przedłużenie ul. Długiej)  w następujących terminach:              

lp.MIESIĄCROKDZIEŃ TYGODNIAGodzina  rozpoczęcia szkolenia
poniedziałekwtorekśroda
1.LUTY202405060716:00
2.MARZEC202404050616:00
3.KWIECIEŃ202408091016:00
4.MAJ202406070816:00
5.MAJ202420212216:00
6.CZERWIEC202403040516:00
7.CZERWIEC202410111216:00
8.WRZESIEŃ202409101116:00
9.WRZESIEŃ202423242516:00
10.PAŹDZIERNIK202407080916:00
11.PAŹDZIERNIK202421222316:00
12.LISTOPAD202404050616:00

        Mając na uwadze, że wystawione przez OZ PZD ŚWIADECTWO ukończenia kursu jest jednym z warunków zawarcia przez Zarząd Ogrodu umowy dzierżawy działkowej, oraz zatwierdzenia przez Zarząd ROD umowy przeniesienia praw do działki, prosimy zarządy ogrodów o kierowanie na szkolenie wszystkich ubiegających się o działkę w ogrodzie działkowym w roku 2024.

        Koszty szkolenia kandydatów na działkowców ponosi Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu z Funduszu Oświatowego OZ, tworzonego z opłaty ogrodowej na Fundusz Oświatowy, pobieranej przez zarząd ROD. Opłata ta od 1.04.2022r. wynosi  200 zł z czego  40 zł pozostaje na Funduszu Oświatowym w ROD, a pozostałą kwotę należy przekazać na konto Funduszu Oświatowego Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z przeznaczeniem na roczną prenumeratę miesięcznika „Działkowiec” dla nowego działkowca, zgodnie z uchwałą KR PZD nr 6/III/2015 i 7/III/2015 z dnia 01 X 2015r.

Informacje Zarządu:

  1. Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” odbędzie się 09 grudnia 2023 roku o godz. 10.30 w altanie Zarządu.
    Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
  2. W najbliższą sobotę 25-11-2023 podstawione będą po raz ostatni w tym roku kontenery na odpady zielone.
  3. Usunięta została awaria prądu. Obecnie wszystkie działki powinny posiadać prąd. Jeśli nadal zauważą Państwo występowanie braku prądu, prosimy o kontakt.

Informacje Zarządu ROD Gajowice 30-10-2023:

1. Najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 18-11-2023 od godz. 10:30 w altanie Zarządu.
2. W odpowiedzi na zgłaszane prośby, odbiór odpadów (w tym bio) zostaje przedłużony do końca listopada 2023.
3. Do kontenera na bioodpady można wrzucać:
– tylko odpady bio LUZEM (bez worków),
– odpady, które są porażone chorobami,
– drobne lub rozdrobnione gałęzie/krzewy (max. 50cm długości)
Pozostałe odpady zielone podlegają kompostowaniu na poszczególnych działkach.
4. Od 01-11-2023 do 29-02-2023 bramy naszego Ogrodu będą otwarte w godzinach od 09:00 do 16:00.
5. Na stanie Ogrodu znajduje się spalinowa rozdrabniarka do gałęzi. W celu wypożyczenia, prosimy o kontakt z Zarządem.
6. Nadal poszukujemy osoby chętnej objąć stanowisko Gospodarza naszego Ogrodu.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Suwała – Prezes Zarządu ROD Gajowice