WBO 2018 – GŁOSOWANIE NA PROJEKT 291.

Szanowni Państwo,

w tym roku nasz ROD – „Gajowice” wystartował w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego WBO 2018 z projektem nr 291 „Ogródki Działkowe – „Gajowice” NADAL otwarte dla mieszkańców Wrocławia.”

Przed nami kolejny, ostatni i zarazem najważniejszy etap na drodze do walki o piękno naszego Ogrodu – głosowanie w WBO 2018 na projekt nr 291.

Dotychczas niemożliwy do realizacji remont alejek spacerowych jest na wyciągnięcie ręki i tylko odrobina naszego zaangażowania, kilka poświęconych minut dzieli nas od zwycięstwa o wspólne dobro naszego osiedla, jakim jest Ogród Gajowice.

Jesteśmy jednym z nielicznych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w skali całego kraju, których zgłoszony projekt zaszedł aż tak daleko i został dopuszczony do ostatniego etapu, czyli głosowania wśród mieszkańców naszego miasta (wcześniejsze projekty zgłaszane przez RODy były odrzucane przez Urząd Miasta na wcześniejszym etapie, jako niespełniające wymogów formalnych regulaminu).

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z ogromną prośbą, abyście pomogli nam na ostatniej prostej, na której się znaleźliśmy i rozreklamowali nasz projekt nr 291 wśród rodziny bliższej i dalszej :-), znajomych, znajomych znajomych :-), sąsiadów, znajomych z pracy, szkoły. No i oczywiście oddali swój głos na PROJEKT NR 291. Połączmy siły i wspólnie walczmy, przez udział w głosowaniu, o piękno naszego osiedlowego zielonego serca-ROD Gajowice.

Zasady głosowania poniżej.

Z góry dziękuję i pozdrawiam:
Sławomir Suwała
Prezes Zarządu ROD – „Gajowice”

Wrocławski Budżet Obywatelski

WBO 2018

 

1. projekt 291 – Ogródki Działkowe – „Gajowice” NADAL otwarte dla mieszkańców Wrocławia – remont alei spacerowej – projekt duży.

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2018/projekt,id,291

 

Dodatkowo, zachęcamy Państwa do oddania głosu na dotyczące naszego Osiedla projekty, które nie kolidują z wyborem naszego projektu nr 291Są to:

2. projekt 227 – Górka Pafawag. Etap III – projekt mały.
3. 
Projekt 416 – Zieleń to życie – parki kieszonkowe: Gajowicka Promenada Parkowa przy ul. Kwaśnej – projekt ogólnomiejski.
4. 
projekt 367 – Ścieżka rowerowa Krucza – projekt ogólnomiejski.
5. 
projekt 636 – Uruchomienie zegara na wieży budynku szkolnego przy ul. Jemiołowej 57 – projekt zabytkowy.

Jak, kto i kiedy może zagłosować elektronicznie?

Głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia, który ukończył 16 lat, przez aplikację na stronie www.wroclaw.pl/wbo w dniach 14.09.2018 – 01.10.2018. Żeby zagłosować należy zaznaczyć wybrane projekty, uzupełnić wymagane dane i podać numer telefonu komórkowego.
Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie.

W jaki sposób weryfikuje się liczbę oddanych przez jedną osobę głosów na konkretne zadanie?

Weryfikacja głosów będzie polegała głównie na sprawdzeniu czy dane nie powtarzają się na różnych kartach do głosowania. Numer PESEL będzie jedną z podstawowych informacji poddawanych weryfikacji. Oprócz tego każdy głos oddany elektronicznie będzie musiał być potwierdzony za pomocą kodu wysłanego SMS na podany numer telefonu.

Na czym polega weryfikacja głosów przez kod SMS?

Każdy głosujący w formie elektronicznej, będzie musiał podać swój numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie. Z jednego numeru mogą zagłosować maksymalnie 3 osoby. Głosujący nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Czy osoba, która nie posiada komputera, czy internetu może wziąć udział w głosowaniu?

Tak.  Zarząd ROD – Gajowice planuje uruchomić stanowisko do oddawania głosów drogą elektroniczną. Punkt taki będzie się znajdował przy altanie Zarządu i czynny będzie w godzinach 14.00-18.00 przez cały okres trwania głosowania. W soboty i niedziele w godzinach: 11.00-14.00.
Dnia 22.09.2018r. podczas Dnia Działkowca będziemy zbierać Państwa głosy przez cały czas trwania imprezy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania swojego głosu na nasz projekt nr291.

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W środę 19 września 2018r.

podstawiony będzie KONTENER (duży) na odpady zielone.

(od ul. Stalowej)

Proszę wstrzymać się z wyrzucaniem całych krzaków i gałęzi do środy, gdy podstawiony zostanie DUŻY KONTENER.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

Zarząd ROD „Gajowice” serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców

na organizowany w dniu 22 września 2018 r. od godziny 12.00

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W programie m.in.

– uhonorowanie nagrodami zwycięzców w Konkursie „Wzorowa Działka”

– wspólna biesiada przy kiełbaskach, słodyczach, napojach i muzyce

– zabawa dla dzieci.

Jak co roku, prosimy o przynoszenie ciast własnego wypieku, które będą serwowane na stoły biesiadne.

Uwaga: kiełbaski i napoje będą wydawane do godziny 15.00

KONKURS „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2018”

Uchwała nr 44/2018

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD – „Gajowice” we Wrocławiu
z dnia 28.07.2018 roku
w sprawie
powołania komisji oraz organizacji konkursu „Wzorowa działka 2018”

 

Zarząd ROD GAJOWICE, działając w oparciu o § 72 pkt 10 statutu PZD postanawia, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić wewnętrzny konkurs „Wzorowa działka roku 2018″ .

§ 2

Powołuje się komisję do przeprowadzenia konkursu w składzie:

  1. Ewa Kica – przewodnicząca komisji;
  2. Zbigniew Laskowski- członek komisji;
  3. Mirosław Śliwa – członek komisji,

która dokona oceny działek zgodnie z „Regulaminem konkursu Wzorowa działka roku 2018” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ocena działek biorących udział w konkursie nastąpi po 31 sierpnia 2018 , w tym samym dla wszystkich działek dniu, ustalonym przez Komisję Konkursową

 

§ 4

Udział w konkursie jest dobrowolny. W konkursie mogą brać udział wyłącznie działkowcy, którzy zgłoszą swoją działkę do konkursu lub których działka zostanie zgłoszona przez innego użytkownika działki w ROD „Gajowice”.

§ 6

Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w biurze ROD „Gajowice” lub pocztą internetową na adres rod-gajowice@wp.pl z opisem w tytule konkurs „Wzorowa działka” i podaniem numeru kontaktowego. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 31 sierpnia 2018 r.

§ 7

W konkursie nie mogą brać udziału działkowcy, którzy posiadają altany ponadnormatywne, nie przestrzegają Regulaminu ROD, jak również nie dokonali opłat ogrodowych i energetycznych  w ustalonym terminie.

§ 8

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy w czasie obchodów „Dnia Działkowca 2018 ” .

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN

KONKURSU „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2018”

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „GAJOWICE”

Lp.

Rodzaj kontrolowanego zagadnienia

Sposób kontroli

Ilość

pkt.

1.      

Rozplanowanie i urządzenie działki

Ocena ogólna

Racjonalne wykorzystanie terenu, kompozycja przestrzenna

0-10

2.      

Estetyka działki

Ład i porządek

Urządzenia na działce zgodnie z regulaminem ROD

0-10

3.      

Trawnik i jego utrzymanie

 

0-10

4.      

Część ozdobno – wypoczynkowa

Bogaty dobór roślin ozdobnych

0-5

Urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne

0-5

5.      

Część produkcyjna działki

Sadownicza – różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność

0-10

Warzywnicza – bogaty dobór gatunków

0-10

6.      

Mała architektura na działce

Płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne

0-5

7.      

Estetyka i stan techniczny altany

Wymiary altany i jej stan techniczny zgodne z regulaminem ROD

0-10

Estetyka altany

0-5

8.      

Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie

 

0-10

9. Posiadanie tabliczki z numerem działki, umieszczonej w widocznym miejscu

0-5

10.      

Ekologia na działce

Budki lęgowe, karmiki dla ptaków i owadów pożytecznych.

0-5

Łączna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

Na ocenę każdej zgłoszonej do Konkursu działki składać się będzie średnia sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.

Stwierdzenie nieprzestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie opłat ogrodowych w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją w konkursie.

W przypadku, gdy zgłoszona działka otrzymała nagrodę rzeczową w Konkursie w okresie ostatnich dwóch lat, komisja nie uwzględni zgłoszenia działki w niniejszym Konkursie.