Kontener na odpady zielone 21-09-2020

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie Spółka Ekosystem uprzejmie informuje, że od dnia 01.09.2020 roku weszły w życie nowe uchwały a mianowicie UCHWAŁA NR XXV/665/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty oraz UCHWAŁA NR XXV/666/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu złożenia deklaracji proszę kontaktować się z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dopiero po otrzymaniu informacji od ww. Wydziału, Spółka Ekosystem przekaże do Wykonawcy odbierającego odpady komunalne z danego Sektora zlecenie dotyczące podstawienia kontenera do gromadzenia odpadów zielonych dla przedmiotowej lokalizacji. W związku z powyższym wyznaczony już termin 21.09.20 r. podstawienia kontenera do gromadzenia odpadów zielonych został anulowany.

UCHWAŁA NR 75/2020 Zarządu ROD ”GAJOWICE” we WROCŁAWIU z dnia 12.09.2020 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za zużytą energię elektryczną w roku 2020

§ 1
Zarząd ROD – GAJOWICE we Wrocławiu działając na podstawie Uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 roku oraz uchwały nr 286/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z okresu 09-2019 do 08-2020 – w szczególności faktur od dostawcy energii elektrycznej firmy TAURON uchwala cenę 0,85zł za 1kWh.
§ 2
Cena 1kWh została obliczona na podstawie faktur od dostawcy energii wraz z ewidencją zużytych kilowatogodzin za okres 09-2019 do 08-2020 roku.
§ 3
Opłatę za zużytą energię elektryczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w terminie do dnia 31 października 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 74/2020 Zarządu ROD ”GAJOWICE” we WROCŁAWIU z dnia 12.09.2020 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej w roku 2020

§ 1
Zarząd ROD – GAJOWICE we Wrocławiu działając na podstawie Uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 roku oraz uchwały nr 286/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych za okres 09-2019 do 08-2020 – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników wynoszących w okresie 09-2019 do 08-2020 7 708 kWh, uchwala opłatę energetyczną na 2020 r. w wysokości 17,39 zł od działki w ROD.
§ 2
Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.
§ 3
Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w terminie do dnia 31 października 2020 roku.
§ 4
Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową energetyczną.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Remont linii energetycznej

Zarząd zamierza rozpocząć w tym roku remont sieci energetycznej naszego Ogrodu (wymiana przewodów prądowych przebiegających pod alejkami wewnętrznymi) w związku z występowaniem braku możliwości dokonywania podłączeń do sieci energetycznej nowych działkowców. Rozpoczynamy od alejki nr 5 jeszcze we wrześniu 2020. Proszę się w tym okresie niestety liczyć z utrudnieniami z dostępem do swoich działek. Chętnych z alejki nr 5 do podłączenia się do instalacji elektrycznej RODu prosimy o kontakt.

Utylizacja papy

Osoby, u których występuje problem z utylizacją papy, proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny. Zarząd zamierza zamówić specjalny kontener tylko w celu utylizacji papy.

Rachunki za prąd

Rozesłaliśmy rachunki za prąd 2020 drogą elektroniczną. Osoby, do których nie dotrze rachunek do dnia 15-09-2020, prosimy o kontakt mailowy. Wersja papierowa, będzie dostępna w altanie Zarządu od 12-09-2020. Termin płatności – 31-10-2020.