OPŁATY OGRODOWE W ROD – „Gajowice”

Przypominamy, że 30 czerwca 2020 roku
mija termin dokonania opłat ogrodowych w ROD – „Gajowice”.
Opłaty są w takiej samej wysokości, jak w ubiegłym roku.
Numer konta – bez zmian.
Działkowcy, do których nie dotarł rachunek, proszeni są o kontakt mailowy rod-gajowice@wp.pl

ALEJKI NASZEGO OGRODU JUŻ OTWARTE DLA SPACEROWICZÓW !!!

OBOWIĄZUJĄ JEDNAK OBOSTRZENIA :
1. NADAL ZAMKNIĘTY POZOSTAJE PLAC ZABAW.
2. DLA OSÓB SPOZA ROD – „GAJOWICE” UDOSTĘPNIONE ZOSTAŁY TYLKO   ALEJKI GŁÓWNE.
3. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA ALEJKI WEWNĘTRZNE OGRODU.
4. PORUSZAJĄC SIĘ PIESZO PO ALEJKACH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA, CHYBA ŻE ZOSTANIE ZACHOWANA ODLEGŁOŚĆ CO NAJMNIEJ 2M OD PRZEBYWAJĄCYCH W TYCH MIEJSCACH OSÓB.
5. NA ŁAWKACH NALEŻY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNI ODSTĘP OD INNYCH OSÓB.
Niestosowanie się spacerowiczów do powyższych zasad może spowodować konieczność ponownego zamknięcia Ogrodu.   
                                                                                           Zarząd ROD – „Gajowice”

Kontakt z Zarządem ROD – „Gajowice” w okresie epidemii

Informujemy, że kontakt z Zarządem ROD – „Gajowice” nadal możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną (rod-gajowice@wp.pl) lub telefonicznie (690-441-049). Zebrania Zarządu ROD – „Gajowice” odbywać się będą w formie telekonferencji. W sprawach pilnych, które wymagają bezpośredniego kontaktu z Zarządem, należy się wcześniej umówić telefonicznie lub drogą elektroniczną.