OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

UCHWAŁA NR 62/2017

Zarządu ROD ”GAJOWICE” we WROCŁAWIU

z dnia 02.12.2017 r.
w sprawie ustalenia terminu płatności za zużytą energię elektryczną w okresie wrzesień 2016 – wrzesień 2017 oraz opłaty energetycznej przez działkowców posiadających dostęp do energii elektrycznej.

Zarząd ROD – GAJOWICE we Wrocławiu działając na podstawie § 46 Statutu PZD oraz § 72 Statutu PZD ust. 20, § 144 pkt.1, pkt3. Ust.2 Statutu PZD ustala nieprzekraczalny termin dokonania opłat za zużycie energii i opłaty energetycznej za okres 09.2016-09.2017 do dnia 31.12.2017 roku.

WYNIKI PRZEGLĄDU DZIAŁEK – JESIEŃ 2017

KOMUNIKAT

  Zarząd ROD „Gajowice” informuje działkowców, że dokonano jesiennego przeglądu działek, który odbył się w dniach 6 – 15 listopada 2017 roku. W wyniku tego przeglądu  stwierdzono m.in. brak wywieszonych na bramkach lub w innym widocznym z alejki ogrodowej miejscu numerów poszczególnych działek (47 działek), brak kompostowników (30 działek), występowanie nasadzeń drzew i krzewów, których gałęzie „przechodzą” na alejki ogrodowe (143 działki).

Przypominamy, że taki stan jest sprzeczny z Regulaminem ROD, który zobowiązuje działkowców do wyposażenia działki w kompostownik (§ 42), oznaczenia jej w widocznym miejscu (§ 72) oraz dokonywania cięć drzew i krzewów w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki (§ 55).

Zarząd ROD prosi użytkowników działek o usunięcie stwierdzonych podczas przeglądu nieprawidłowości do 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD ROD – „Gajowice”

WYCINKA DRZEW NA DZIAŁCE

KOMUNIKAT

dot. zasady wycinki drzew i krzewów na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu.

Na wycięcie jakich drzew i krzewów na terenie ROD „Gajowice” nie jest wymagane zezwolenie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a)
  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b)
  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 1. drzew lub krzewów owocowych,

 2. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez działkowca, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

  Jeżeli drzewo lub krzew przekraczają wskazane powyżej limity działkowicz zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Prezydenta Wrocławia na wycinkę.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
za pośrednictwem
Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Ul. Walońska 3-5,50 – 413 Wrocław

Do wniosku należy przedłożyć zgodę właściciela nieruchomości, którym jest
Gmina Wrocław.
Wniosek o zgodę należy złożyć do UM Wrocławia, Wydział Mienia Komunalnego, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). 

Ze względu na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, Zarząd ROD „Gajowice” zwraca się do działkowców o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

KOMUNIKAT

W dniach od 6 do 15 listopada 2017 r. przeprowadzony będzie jesienny przegląd działek.

Ocenie podlegać będą m.in.:
1. ogólne zagospodarowanie działki i przygotowanie do zimy (§ 67 i 68 Regulaminu ROD).
2.
kompostownik (§ 42 Regulaminu ROD).
3.
nasadzenia (§ 54 Regulaminu ROD).
4.
czytelne oznaczenie działki tabliczką z numerem (§ 72 Regulaminu ROD).
5.
stan przyległych do działki alejek (§ 67 Regulaminu ROD).

Zarząd ROD – „Gajowice” we Wrocławiu

Kontenery na odpady

TERMINY PODSTAWIANIA KONTENERÓW DUŻYCH (TYLKO NA ODPADY ZIELONE):

– 16.10.2017. – PONIEDZIAŁEK
– 20.10.2017. – PIĄTEK
– 27.10.2017. – PIĄTEK

OD 1 LISTOPADA ZAWIESZAMY DO WIOSNY ODBIÓR WSZELAKICH ODPADÓW.

NIE BĘDZIE ŻADNYCH KONTENERÓW.

Zarząd ROD – Gajowice

Rachunki za energię elektryczną 2017

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH:
11.10.2017 DO 21.10.2017 ROKU
W ALTANIE ZARZĄDU BĘDĄ WYDAWANE RACHUNKI ZA PRĄD
DYŻURY BĘDĄ PEŁNIONE W GODZINACH:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 14.00-18.00
SOBOTY: 10.00-12.00
(Do osób, które wypełniły wniosek e-faktura –
rachunek wysłany będzie mailem)