Apel do Działkowców ROD – „Gajowice”

Zwracamy się do naszych Działkowców ROD – „Gajowice” we Wrocławiu
z ogromną prośbą, aby rozumiejąc obecną sytuację,
wykazali się rozwagą i na jakiś czas
(przynajmniej przez 2 tygodnie)
zrezygnowali z przychodzenia na swoje działki.
Przetrzymajmy ten trudny czas w zdrowiu i dlatego

#zostańwdomu .

I N F O R M A C J A

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii,
informujemy, że od dnia 01-04-2020 do odwołania,
zamykamy nasze alejki dla spacerowiczów.
Działkowców prosimy, aby bezwzględnie każdorazowo
zamykali za sobą bramy wejściowe na klucz.  

                                                                                                 Zarząd ROD – Gajowice

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?    

  Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!
Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.
Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)
• Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.
PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.
•Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
•Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
•od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
•w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.
Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.
Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.
PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:
•powrotu z zagranicy
•kontaktu z zarażonym
– Ty również będziesz musiał ją odbyć.
Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
•dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
•wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

•załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.


2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą:
•rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
•a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.
PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.
Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.
Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
•stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
•pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

REGULAMIN GOSPODARKI ODPADAMI w ROD „Gajowice” we Wrocławiu.

Podstawy prawne:
1. Regulamin i Statut PZD .
2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia uchwalony uchwałą Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3530).
3. Uchwała Zarządu ROD „Gajowice” Nr 8/2020 z dnia 15 lutego 2020 r.
                                                     § 1
                           Zasady gospodarki odpadami

1. Gospodarką odpadami zajmuje się Zarząd ROD, który ustanawia gospodarza lub osobę wyznaczoną ze składu Zarządu do opieki i nadzoru nad miejscem składowania odpadów.
2. Miejscem składowania odpadów w ROD jest wyznaczony teren śmietnika.
3. Z miejsca składowania odpadów mogą korzystać wyłącznie działkowcy ROD ” Gajowice”.
4. Na terenie wyznaczonego śmietnika odpady gromadzi się w odpowiednio oznaczonych kontenerach, a poza nimi wyłącznie w brązowych workach plastikowych:
a) w kontenerach – zmieszane odpady komunalne, papier, plastik i szkło,
b) w workach brązowych – odpady zielone, które nie podlegają kompostowaniu (np. porażone rośliny).
5. Zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci:
a) części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Materiał roślinny należy kompostować i zużywać na działce.
b) przedmiotów wyposażenia np. mebli, sprzętu AGD i RTV, kołder, dywanów, ubrań, itp.
c) materiałów budowlanych i rozbiórkowych.
Materiały wymienione w pkt b i c należy usuwać we własnym zakresie, poprzez zamawianie u podmiotów uprawnionych kontenerów lub worków „big bag” wraz z wywozem odpadów. d) zużytych baterii i sprzętu elektrycznego oraz elektroniki.
e) leków, odpadów medycznych, opakowań po materiałach niebezpiecznych np.: środki ochrony roślin, puszki po farbach, opakowania po rozpuszczalnikach, itp.
6. Zabrania się składowania w brązowych workach spadów owocowych.
7. Zabrania się pozostawiania lub porzucania odpadów poza pojemnikami na śmieci, z wyłączeniem worków, o których mowa w ust. 4 pkt b.
                                                 §2
            Zasady segregacji odpadów komunalnych

1. Wprowadza się obowiązek segregowania odpadów komunalnych, takich jak papier, plastik, szkło i puszki aluminiowe. Odpady te należy wrzucać do odpowiednio oznaczonych kontenerów.
2. Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD, itp.) będą odbierane okazjonalnie w terminie uzgodnionym z podmiotem uprawnionym do ich odbioru. Przed dostarczeniem na miejsce zbiórki odpadów wielkogabarytowych należy je rozebrać na części (zwłaszcza meble, grille, itp).
3. Duże odpady zielone, np. pnie, konary i gałęzie drzew będą odbierane kilka razy w roku, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru. Odpady te powinny być odpowiednio przygotowane przez działkowca, tj. pocięte na mniejsze kawałki. Terminy wystawienia pojemników na odpady wymienione w pkt. 2 i 3 będzie podawany do wiadomości działkowcom z odpowiednim wyprzedzeniem.
                                                    §3
                                 Przepisy porządkowe

1. Działkowcy zobowiązani są stosować się do poleceń osób, którym powierzono pieczę nad miejscem usuwania odpadów oraz poleceń pracowników firmy wywozowej w zakresie wykonywania manewrów pojazdem do wywozu śmieci, składowania i segregowania odpadów.
2. W celu zapewnienia odpowiedniej segregacji i utrzymania porządku oraz estetyki miejsca wyrzucania odpadów teren jest objęty monitorowaniem.
3. Wobec działkowców łamiących przepisy porządkowe oraz zasady gospodarki i segregacji odpadów wyciągane będą konsekwencje określone przepisami statutowo-regulaminowymi.
4. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia terenu śmietnika, porzucenia odpadów poza pojemnikami i w innych miejscach do tego nie przeznaczonych, braku segregacji odpadów, wrzucania do pojemników odpadów zabronionych, działkowiec, który tego dokona zostanie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.
5. Zabrania się wjazdu na teren śmietnika pojazdami, zmieniania lub naruszania infrastruktury, przestawiania pojemników, naruszania tablic lub komunikatów informacyjnych.
                                                      §4
Regulamin wchodzi w życie 15-02-2020.
                                         

                                              Zarząd ROD – Gajowice we Wrocławiu.

Regulamin korzystania z terenów ogólnodostępnych w ROD „Gajowice”

1. Dla spacerowiczów wyznacza się aleje główne i plac zabaw.
2. Ogród jest miejscem publicznym i na jego terenie obowiązują przepisy dotyczące zachowania w takich miejscach.
3. Dzieci przebywające na terenie alejek i placu zabaw winny być pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie wszelką odpowiedzialność.
ZABRANIA SIĘ:
1. Wchodzenia na alejki wewnętrzne.
2. Wprowadzania psów bez smyczy i kagańca. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na plac zabaw.
3. Deptania trawników, zrywania kwiatów i owoców, niszczenia nasadzeń, itp., które stanowią własność działkowców lub PZD.
4. Zaśmiecania alejek i placu zabaw. Obowiązuje nakaz sprzątania po swoim psie.
5. Spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających na terenie alejek i placu zabaw.
6. Niszczenia ławek, koszy , nawierzchni alejek i innych elementów wyposażenia ogrodu.
7. Jeżdżenia na wrotkach , deskorolkach, łyżworolkach. Naruszenie porządku może spowodować nałożenie mandatu karnego przez służby porządkowe oraz skierowania sprawy do sądu.

Na razie nie jest rozważane zamknięcie naszego Ogrodu dla spacerowiczów, ale prosimy o uważne przeczytanie tekstu poniżej i głębokie zastanowienie się nad treścią.

1. Czy podczas epidemii koronawirusa mogę wyjść z dzieckiem na plac zabaw?
– Kategorycznie nie – odpowiada lekarz Łukasz Durajski i dodaje: – Sprzęty na placach zabaw nie są dezynfekowane, a z dostępnych danych wynika, że koronawirus może utrzymywać się na powierzchniach przez kilka godzin. Wychodzenie na plac zabaw ma też jeszcze jedną wadę… Mimo próśb i szerzenia akcji #zostajewdomu, na placach zabaw można spotkać bardzo dużo dzieci wraz z opiekunami. Z dostępnych danych wynika, że dzieci zarażają się koronawirusem rzadziej i łagodnie przechodzą zakażenie, ale jako nosiciele mogą zarażać np. starszych członków rodziny. – Ta sama zasada, co w przypadku placów zabaw, dotyczy również siłowni na świeżym powietrzu – uzupełnia nasz ekspert.
2. Czy podczas epidemii koronawirusa mogę wyjść na spacer?
Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia zalecają unikanie dużych skupisk ludzi. Z tego względu zostały zamknięte placówki edukacyjne i kulturalne, a także większość sklepów w galeriach. – Na początku mniej restrykcyjnie podchodziłem do tego pytania i zalecałem spacery np. w lesie czy parku, czyli w miejscach, gdzie na co dzień nie ma wielu ludzi. Niestety, obserwujemy od kilku dni, że coraz więcej osób spędza czas na świeżym powietrzu, a te lasy i parki są pełne ludzi. Dziś, gdy słyszę pytanie, czy mogę iść na spacer, zdecydowanie odradzam – tłumaczy dr Durajski. Ładna pogoda sprzyja wychodzeniu na świeże powietrze. Nasz ekspert obawia się, że możemy powtórzyć przez to tzw. „włoski model” – Włosi w większości zignorowali zalecenia dotyczące unikania skupisk ludzi. Liczba zachorowań na COVID-19 i zgonów w wyniku choroby w tym kraju wzrosły gwałtownie i wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. – We Francji np. w ogóle nie można wychodzić z domu. I tak to się powinno odbywać. Wychodzimy wyłącznie wtedy, kiedy jest pilna potrzeba. Jeśli musimy wyjść z domu, unikamy kontaktów z kimkolwiek – tłumaczy Durajski.
3. Czy podczas epidemii koronawirusa mogę wychodzić z psem na spacer?
Spacery ze zwierzętami ograniczamy do minimum. To może być trudne, szczególnie jeśli jesteśmy właścicielami aktywnych psów, które potrzebują dużo ruchu i zabawy. Warto jednak w tym szczególnym czasie ograniczyć te spacery, unikać podczas wyjść innych ludzi. Nie umawiać się z sąsiadami na wspólne wyprowadzanie zwierząt. Im mniej ludzi spotkamy podczas spaceru, tym lepiej.
4. Czy podczas epidemii koronawirusa mogę jeździć na rowerze?
W przypadku jazdy na rowerze również zalecamy ostrożność. – Jazda na rowerze jest nieco bezpieczniejsza, bo zwykle jeździmy sami i mamy mniejsze szanse spotkania się z kimś w bliskiej odległości – wyjaśnia ekspert. Biorąc jednak pod uwagę, że na ścieżkach rowerowych nie brakuje miłośników dwóch kółek – szczególnie teraz, gdy część z nich ma „wolne” – warto ograniczyć wyjścia. Lekarz med. Grzegorz Rajca w rozmowie z portalem bikeworld.pl tłumaczy, że spędzanie czasu na treningu o niskiej intensywności poza skupiskami ludzkimi jest nawet wskazane. „Nie widzę przeszkód, aby jeździć rowerem po dworze, szczególnie poza miastem lub w lesie. Jest jednak jeden warunek. Ne może być to wysiłek zbyt forsujący nasz organizm” – tłumaczył Rajca. Jak przy każdej aktywności na świeżym powietrzu – zalecamy zdrowy rozsądek i umiar.
5. Czy podczas epidemii koronawirusa można wietrzyć mieszkanie?
Jeśli już zostaliśmy w domu, to od czasu do czasu przydałoby się wpuścić do niego odrobinę świeżego powietrza. Czy w czasie zagrożenia epidemicznego można wietrzyć mieszkanie? – Można, a nawet trzeba. Co prawda są doniesienia, że cząsteczki koronawirusa mogą utrzymywać się w powietrzu przez jakiś czas, ale to nie znaczy, że podczas wietrzenia „wpuścimy” wirusa do domu – tłumaczy Durajski. W zaleceniach dla osób przebywających na kwarantannie domowej znajdziemy informację o częstym wietrzeniu pomieszczeń.
6. Czy podczas epidemii koronawirusa mogę się spotykać ze znajomymi w domu?
Na to pytanie odpowiedź jest tylko jedna: nie. – Kategorycznie nie. Nie bierzmy przykładu z Włochów. Włosi i Hiszpanie popełnili ten błąd. To są narody przyjacielskie, rodzinne i tam takie małe podgrupki zaczęły się tworzyć, były imprezy i spotkania rodzinne. To spowodowało szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa – dodaje Durajski. Imprezy masowe zostały odwołane, rząd zabrania zgromadzeń powyżej 50 osób, ale dla własnego (i innych) zdrowia i bezpieczeństwa lepiej odłożyć towarzyskie spotkania na później.
7. Czy podczas epidemii koronawirusa mogę iść do sklepu?
Sklepy i dyskonty spożywcze, które nadal są otwarte, robią wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i klientom. W większości z nich pojawiły się specjalne naklejki na podłodze, które pozwalają zachować odstęp między klientami w kolejce. Przy kasie może być tylko jedna osoba, a kontakt z pracownikiem jest ograniczony do minimum. Jak możemy pomóc osobom pracującym w handlu? Jeśli nie musisz, nie idź do sklepu. Opcja pooglądania towaru może się wydawać kusząca, jeśli siedzisz w domu od kilku dni, ale może lepiej obejrzeć towary przez internet. Mimo zaleceń sanepidu i Ministerstwa Zdrowia w sklepach wciąż jest zbyt dużo ludzi. A wytyczne są jasne: podczas epidemii unikamy tłumów. „Oczywiście musimy robić zakupy – starajmy się jednak robić to możliwie rzadko, a przede wszystkim pojedynczo. Do sklepu nie idzie cała rodzina! W małych sklepach nie powinno przebywać jednocześnie wiele osób – w zależności od wielkości sklepu kilka do kilkunastu osób. Nie można tworzyć tłoku. Reszta czeka na zewnątrz na swoją kolej – ale nie w skupiskach, tylko w rozproszeniu. Jeżeli to tylko możliwe, płacimy nie gotówką, lecz kartą – najlepiej zbliżeniowo” – czytamy w apelu prof. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O rozsądek apelują też farmaceuci. Proszą, by do apteki przychodzić jedynie po leki przepisane na receptę (pamiętajcie, żeby zabrać dowód osobisty lub inny dokument, na którym jest PESEL. Numer PESEL potrzebny jest przy wydawaniu leków z e-recepty) lub leki, bez których nie możemy się obejść. Niestety, w mediach społecznościowych jest wciąż zbyt dużo informacji o tym, że w aptekach szukamy teraz szamponów do włosów, kremów do rąk, suplementów diety i innych produktów, które nie są nam niezbędne do życia w tym momencie. Najlepszym wyjściem jest niewychodzenie z domu. Nie tylko chronimy siebie i naszych bliskich, ale też osoby, które nie mają tego przywileju, żeby w domu zostać. Polecamy #zostajewdomu. ”

Źródło: https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi,akcja–zostajewdomu–czyli-co-mozna–a-czego-lepiej-nie-robic-w-czasie-epidemii-koronawirusa-sars-cov-2,artykul,20166138.html

Informacje Zarządu ROD – „Gajowice”:

1. Tegoroczne Walne Zebranie zostało przełożone na późniejszy termin. Planowany termin to czerwiec/lipiec 2020.
2. Od początku kwietnia rozpoczynamy sezon z odpadami. Kontenery znajdą się na placu, a worki brązowe będą do odbioru w altanie Zarządu, gdy je tylko otrzymamy.
3. Kontenery (duże) na odpady zielone podstawiane będą sukcesywnie w miarę możliwości.
4. Powoli rozsyłamy rachunki za 2020 drogą elektroniczną. Osoby, do których nie dotrze do dnia 20-03-2020 rachunek, prosimy o kontakt mailowy. Wersja papierowa, będzie dostępna w altanie Zarządu od 21-03-2020.
Zarząd ROD – „Gajowice” we Wrocławiu

Nowe tabliczki alejkowe.

Po remoncie alejki Stalowa, przyszedł czas na wymianę naszych zdezelowanych, starych tabliczek alejkowych. Teraz już wszyscy wiedzą, ile mamy i jak się nazywają nasze wewnętrzne alejki. 🙂

Alejka 1 – Chabrowa
Alejka 2 – Żonkilowa
Alejka 3 – Różana
Alejka 4 – Tulipanowa
Alejka 5 – Nagietkowa
Alejka 6 – Rumiankowa
Alejka 7 – Storczykowa
Alejka 8 – Bratkowa
Alejka 9 – Liliowa
Alejka 10 – Krokusowa
Alejka 11 – Sasankowa
Alejka 12 – Makowa
A tak wyglądało wejście przed… zmianami
A tak wyglądało inne wejście