Termin wnoszenia opłat.

Wszystkie opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30 czerwca 2022 roku.