Rachunki za prąd

W tytule przelewu proszę koniecznie podawać nr działki.
Rachunki w formie papierowej są do odbioru w altanie Zarządu:
– poniedziałek – piątek w godzinach 13:00 – 15:00
– sobota w godzinach 12:00 – 14:00.