Rachunki za prąd

Informujemy, że wystawione zostały rachunki za prąd.
Proszę sprawdzić swoje skrzynki mailowe. Osoby, do których nie dotarł mail z rachunkiem, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Rachunki w formie papierowej będą do odbioru w altanie Zarządu  od 08-09-2021.
Informujemy, że termin płatności mija 31-10-2021.