KONTENER NA ODPADY ZIELONE

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W poniedziałek 08 października 2018r.

Podstawione będą 2 KONTENERY DUŻE na odpady zielone.

(od ul. Stalowej)