Rachunki za prąd

Informujemy, że 31-10-2021 mija termin zapłaty za zużytą energię elektryczną.
Zgodnie z § 4 Uchwały nr 8/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD Gajowice z dnia 14.08.2021r w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej działkowcom za opóźnienie większe niż 30 dni od daty 31-10-2021 w dokonaniu opłaty energetycznej lub opłaty za zużytą energię elektryczną będzie odłączany dostęp do energii elektrycznej.
Ponowne podłączenie energii elektrycznej związane będzie z wpłatą na konto ROD – “Gajowice” kwoty 400,00zł tytułem – “ponowne włączenie energii elektrycznej”.