Przegląd działek w ROD „Gajowice”

W dniach 07-13 lipca 2021 roku na terenie ROD „Gajowice” będzie przeprowadzona lustracja działek. Posiadanie, korzystanie i uprawianie działek w ROD jest obecnie przywilejem społecznym, ale powoduje również po stronie użytkownika określone obowiązki.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZD, na działkowcu ciążą obowiązki w zakresie:  
1. Utrzymanie na działce porządku i czystości – 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ROD. 
2. Korzystanie i zagospodarowanie działki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz Regulaminie ROD – § 39, 40 ust 1, § 55 ust 1, § 56

Każdy użytkownik działki w ROD, ma bezwzględny obowiązek przestrzegać i stosować przepisy Regulaminu. W przypadku stwierdzenia podczas lustracji działki braku ładu i porządku na działce, czy jej nieestetycznego wyglądu oraz przechodzących części roślin na aleje ogrodowe  Zarząd ROD ma prawo kierować do użytkowników takich działek wezwania do ich uporządkowania i przywrócenia ładu i porządku wyznaczając odpowiedni termin na podjęcie działań.  

Naruszenie Regulaminu ROD może doprowadzić do utraty prawa do działki, bowiem zgodnie z art.36 ust. 3 pkt 1 ustawy o ROD uporczywe wykraczanie przeciwko porządkowi ogrodowemu, które czyni uciążliwym korzystanie z innych działek oraz alei ogrodowych może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.  

W sytuacji, gdy działkowiec zaniedbuje swoją działkę, porzucając ją, czyni uciążliwym korzystanie przez innych użytkowników ze swoich działek, alejek ogrodowych i nie reaguje na wezwanie zarządu ROD do przywrócenia ładu i porządku na działce, Zarząd ROD w oparciu o przepisy ustawy o ROD oraz Statut PZD uprawniony jest do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.  
Zarząd ROD „Gajowice” we Wrocławiu                                   Wrocław, 12 czerwca 2021 r.