Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” odbędzie się dnia 15 maja 2021 roku w formie telekonferencji.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.