ALEJKI NASZEGO OGRODU JUŻ OTWARTE DLA SPACEROWICZÓW !!!

OBOWIĄZUJĄ JEDNAK OBOSTRZENIA :
1. NADAL ZAMKNIĘTY POZOSTAJE PLAC ZABAW.
2. DLA OSÓB SPOZA ROD – „GAJOWICE” UDOSTĘPNIONE ZOSTAŁY TYLKO   ALEJKI GŁÓWNE.
3. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA ALEJKI WEWNĘTRZNE OGRODU.
4. PORUSZAJĄC SIĘ PIESZO PO ALEJKACH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA, CHYBA ŻE ZOSTANIE ZACHOWANA ODLEGŁOŚĆ CO NAJMNIEJ 2M OD PRZEBYWAJĄCYCH W TYCH MIEJSCACH OSÓB.
5. NA ŁAWKACH NALEŻY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNI ODSTĘP OD INNYCH OSÓB.
Niestosowanie się spacerowiczów do powyższych zasad może spowodować konieczność ponownego zamknięcia Ogrodu.   
                                                                                           Zarząd ROD – „Gajowice”