Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” odbędzie się dnia 14 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w altanie Zarządu.