ZAKAZ SKŁADOWANIA ODPADÓW NA TERENIE OGRODU

PROSIMY NIE SKŁADOWAĆ NA PLACU ŻADNYCH ODPADÓW.
ODBIÓR ODPADÓW ZOSTAŁ ZAWIESZONY NA OKRES ZIMY OD DNIA 01-11-2019.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE TEREN JEST MONITOROWANY I WOBEC OSÓB NIESTOSUJĄCYCH SIĘ DO ZAKAZU,
BĘDĄ WYCIĄGANE KONSEKWENCJE PRZEWIDZIANE REGULAMINEM.