JESIENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK 2019

Zarząd ROD „GAJOWICE” informuje, że w dniach 5 – 9 listopada 2019 r. przeprowadzony będzie jesienny przegląd zagospodarowania działek. W czasie przeglądu, w szczególności sprawdzane będzie:
– zainstalowany numer działki w widocznym miejscu
– uporządkowanie przyległych alejek
– kompostownik usytuowany na działce.
– ogólne zagospodarowanie i wygląd działki.