Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” odbędzie się dnia 23 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w altanie Zarządu.