NOWE KLUCZE OD BRAMY UL. STALOWA

W tym celu, Zarząd prosi o OSOBISTY odbiór kluczy.
PROSIMY NIE UDOSTĘPNIAĆ KOPII KLUCZA OSOBOM SPOZA NASZEGO OGRODU !!!
Wydawanie kluczy będzie odbywać się od 26-09-2022 do 30-09-2022 w:
– altanie Zarządu ROD – w godz. 13-16.
– podczas Dnia Działkowca 08-10-2022.
– na każdym zebraniu Zarządu ROD Gajowice

Informacje Zarządu

1. Zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się dnia 22 października 2022 roku o godz. 10.00 w altanie Zarządu.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
2. Jeszcze w tym miesiącu ruszają prace na alejce Oporowska. Trwają ostatnie uzgodnienia między ZDiUMem – inwestorem, firmą ROTOMAT – wykonawcą i Zarządem ROD – „Gajowice”.
W związku z remontem alejki Oporowska, informujemy, że na czas robót, będzie zamknięta brama od ul. Oporowskiej.
Nadal korzystać będzie można z wejść/wyjść przy ul. Stalowej i ul. Kruczej.
3. Kontenery będą podstawiane do końca października. Odpady BIO (na odpady zielone), obecnie odbierane 1 raz w tygodniu, w październiku będą odbierane 2 razy w tygodniu ? w systemie środa i sobota.
4. W związku z wymianą bramy wjazdowej od ul. Stalowej, będą nowe klucze. W tym celu, Zarząd prosi o OSOBISTY odbiór kluczy.
PROSIMY NIE UDOSTEPNIAĆ OSOBOM SPOZA NASZEGO OGRODU KOPII KLUCZA !!!
Przecież właśnie w tym celu robimy akcję wymiany bramy.
Wydawanie kluczy będzie odbywać się od 26-09-2022 do 30-09-2022 w:
– Altanie Zarządu ROD  w godz. 13-16.
– podczas Dnia Działkowca 08-10-2022.
5. Przypominamy, że zmianie uległ termin Dnia Działkowca. Impreza odbędzie się dnia 08-10-2022 w ROD – Gajowice  ul. Stalowa b/n, 53-440 Wrocław przy altanie Zarządu, od godz. 11:00.
Jak co roku, prosimy o przynoszenie ciast własnego wypieku, które będą serwowane na stoły biesiadne.
UWAGA: kiełbaski i napoje będą wydawane do godziny 14.00.
W godzinach 11.30-14.30 na placu zabaw, jak co roku, przygotowane są atrakcje dla najmłodszych. Na 99,99% obecny będzie, jak co roku, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz Pezes OZ PZD we Wrocławiu Janusz Moszkowski.
W imieniu Zarządu – Sławomir Suwała.

Remont alejki Oporowska

Jeszcze w tym miesiącu mają ruszyć prace na alejce Oporowska.
Trwają ostatnie uzgodnienia między ZDiUMem – inwestorem, firmą ROTOMAT – wykonawcą i Zarządem ROD – „Gajowice”.
Oparcia starych ławek już zdemontowane, a na zdjęciach widać w jakim fatalnym stanie jest stara nawierzchnia.

Dzień Działkowca 2022

UWAGA ZMIANA DATY IMPREZY!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zarząd ROD „Gajowice” serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców na organizowany w dniu 08 października 2022 r. od godziny 11.00
DZIEŃ DZIAŁKOWCA
W programie m.in.
– wspólna biesiada przy kiełbaskach, słodyczach, napojach i muzyce

– zabawa dla dzieci.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Jak co roku, prosimy o przynoszenie ciast własnego wypieku, które będą serwowane na stoły biesiadne.
Uwaga: kiełbaski i napoje będą wydawane do godziny 14.00

Remont alejki Oporowska

Wrocław, dnia 22.08.2022 r.

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071/376 00 05, fax 071/373 49 06

WYNIKI POSTĘPOWANIA NA:
Remont nawierzchni alejki Oporowskiej na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji do realizacji zadania wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2: ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław z ceną ofertową brutto 488.187,00 zł i terminem realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, w tym w terminie 1 m-ca opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej w ZDiUM oraz Zarządzie ROD „Gajowice”

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul. L. Solskiego 4A/6, 52-416 Wrocław,
Oferta nr 2: ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław,
Oferta nr 3: P&D Przemysław Drabik, ul. Odrodzenia 3/2, 56-120 Brzeg Dolny,
którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach:
a) cena ofertowa brutto;
b) ilość zadań obejmujących budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 650m2 i wartości zadania minimum 200.000,00 zł brutto, na których osoba wymagana zgodnie z częścią IV pkt 1.2) b) SWZ pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika robót drogowych;
c) łącznie:
Oferta 1: a) 40,92 pkt, b) 0,00 pkt, c) 40,92 pkt
Oferta 2: a) 60,00 pkt, b) 40,00 pkt, c) 100,00 pkt
Oferta 3: a) 48,60 pkt, b) 0,00 pkt, c) 48,60 pkt

No to Wykonawca wybrany, teraz czekamy na załatwienie pozostałych formalności, podpisanie dokumentów i …. jak najszybsze rozpoczęcie remontu.
Może wyrobimy się przed Dniem Działkowca?