Ogłoszenia i komunikaty

WAŻNE !!!

INFORMUJEMY, ŻE 31.10.2018. MIJA TERMIN ZAPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.

KONTAKT W SPRAWIE RACHUNKÓW ZA PRĄD – 505-130-453

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W poniedziałek 12 listopada 2018r.

Podstawiony będzie 1 KONTENER DUŻY na odpady zielone.

(od ul. Stalowej)

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „GAJOWICE” informuje, że w dniach 5 – 9 listopada 2018 r. przeprowadzony będzie jesienny przegląd zagospodarowania działek.

W  czasie przeglądu, w szczególności sprawdzane będzie:

 • zainstalowany numer działki w widocznym miejscu
 • uporządkowanie przyległych alejek
 • kompostownik usytuowany na działce.
 • ogólne zagospodarowanie i wygląd działki.

UWAGA!!!

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI NA NASZYM OSIEDLU!!!

odbędzie się

w piątek 26.10.2018 r. w godz. 8.00- 15.00
na boisku szkolnym
SP nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Kaczmarka przy ul. Grochowej 36/38

(wejście od strony ogródków działkowych).

Uczniowie biorą udział w ogólnopolskim programie „Moje miasto bez elektrośmieci”

Wszyscy włączmy się do zbiórki!!

INFORMUJEMY, ŻE NAJBLIŻSZE ZEBRANIE

ZARZĄDU ROD – „GAJOWICE”

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 LISTOPADA 2018 ROKU

O GODZINIE 10.00 W ALTANIE ZARZĄDU.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY.

Szanowni Państwo,

w tym roku nasz ROD – „Gajowice” wystartował w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego WBO 2018 z projektem nr 291 „Ogródki Działkowe – „Gajowice” NADAL otwarte dla mieszkańców Wrocławia.”

Przed nami kolejny, ostatni i zarazem najważniejszy etap na drodze do walki o piękno naszego Ogrodu – głosowanie w WBO 2018 na projekt nr 291.

Dotychczas niemożliwy do realizacji remont alejek spacerowych jest na wyciągnięcie ręki i tylko odrobina naszego zaangażowania, kilka poświęconych minut dzieli nas od zwycięstwa o wspólne dobro naszego osiedla, jakim jest Ogród Gajowice.

Jesteśmy jednym z nielicznych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w skali całego kraju, których zgłoszony projekt zaszedł aż tak daleko i został dopuszczony do ostatniego etapu, czyli głosowania wśród mieszkańców naszego miasta (wcześniejsze projekty zgłaszane przez RODy były odrzucane przez Urząd Miasta na wcześniejszym etapie, jako niespełniające wymogów formalnych regulaminu).

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z ogromną prośbą, abyście pomogli nam na ostatniej prostej, na której się znaleźliśmy i rozreklamowali nasz projekt nr 291 wśród rodziny bliższej i dalszej :-), znajomych, znajomych znajomych :-), sąsiadów, znajomych z pracy, szkoły. No i oczywiście oddali swój głos na PROJEKT NR 291. Połączmy siły i wspólnie walczmy, przez udział w głosowaniu, o piękno naszego osiedlowego zielonego serca-ROD Gajowice.

Zasady głosowania poniżej.

Z góry dziękuję i pozdrawiam:
Sławomir Suwała
Prezes Zarządu ROD – „Gajowice”

Wrocławski Budżet Obywatelski

WBO 2018

 

1. projekt 291 – Ogródki Działkowe – „Gajowice” NADAL otwarte dla mieszkańców Wrocławia – remont alei spacerowej – projekt duży.

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2018/projekt,id,291

 

Dodatkowo, zachęcamy Państwa do oddania głosu na dotyczące naszego Osiedla projekty, które nie kolidują z wyborem naszego projektu nr 291. Są to:

2. projekt 227 – Górka Pafawag. Etap III – projekt mały.
3. Projekt 416 – Zieleń to życie – parki kieszonkowe: Gajowicka Promenada Parkowa przy ul. Kwaśnej – projekt ogólnomiejski.
4. projekt 367 – Ścieżka rowerowa Krucza – projekt ogólnomiejski.
5. projekt 636 – Uruchomienie zegara na wieży budynku szkolnego przy ul. Jemiołowej 57 – projekt zabytkowy.

Jak, kto i kiedy może zagłosować elektronicznie?

Głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia, który ukończył 16 lat, przez aplikację na stronie www.wroclaw.pl/wbo w dniach 14.09.2018 – 01.10.2018. Żeby zagłosować należy zaznaczyć wybrane projekty, uzupełnić wymagane dane i podać numer telefonu komórkowego.
Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie.

W jaki sposób weryfikuje się liczbę oddanych przez jedną osobę głosów na konkretne zadanie?

Weryfikacja głosów będzie polegała głównie na sprawdzeniu czy dane nie powtarzają się na różnych kartach do głosowania. Numer PESEL będzie jedną z podstawowych informacji poddawanych weryfikacji. Oprócz tego każdy głos oddany elektronicznie będzie musiał być potwierdzony za pomocą kodu wysłanego SMS na podany numer telefonu.

Na czym polega weryfikacja głosów przez kod SMS?

Każdy głosujący w formie elektronicznej, będzie musiał podać swój numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie. Z jednego numeru mogą zagłosować maksymalnie 3 osoby. Głosujący nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Czy osoba, która nie posiada komputera, czy internetu może wziąć udział w
głosowaniu?

Tak.  Zarząd ROD – Gajowice planuje uruchomić stanowisko do oddawania głosów drogą elektroniczną. Punkt taki będzie się znajdował przy altanie Zarządu i czynny będzie w godzinach 14.00-18.00 przez cały okres trwania głosowania. W soboty i niedziele w godzinach: 11.00-14.00.
Dnia 22.09.2018r. podczas Dnia Działkowca będziemy zbierać Państwa głosy przez cały czas trwania imprezy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania swojego głosu na nasz projekt nr 291.

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W środę 19 września 2018r.

podstawiony będzie KONTENER (duży) na odpady zielone.

(od ul. Stalowej)

Proszę wstrzymać się z wyrzucaniem całych krzaków i gałęzi do środy, gdy podstawiony zostanie DUŻY KONTENER.

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD – „GAJOWICE”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 29.09.2018 roku (sobota) o godzinie 09.30.
Zainteresowanych zapraszamy

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

Zarząd ROD „Gajowice” serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców

na organizowany w dniu 22 września 2018 r. od godziny 12.00

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W programie m.in.

– uhonorowanie nagrodami zwycięzców w Konkursie „Wzorowa Działka”

– wspólna biesiada przy kiełbaskach, słodyczach, napojach i muzyce

– zabawa dla dzieci.

Jak co roku, prosimy o przynoszenie ciast własnego wypieku, które będą serwowane na stoły biesiadne.

Uwaga: kiełbaski i napoje będą wydawane do godziny 15.00

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD – GAJOWICE

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 25.08.2018 roku (sobota) o godzinie 09.30
Zainteresowanych zapraszamy.

KONKURS „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2018”

Uchwała nr 44/2018

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD – „Gajowice” we Wrocławiu
z dnia 28.07.2018 roku
w sprawie
powołania komisji oraz organizacji konkursu „Wzorowa działka 2018”

 

Zarząd ROD GAJOWICE, działając w oparciu o § 72 pkt 10 statutu PZD postanawia, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić wewnętrzny konkurs „Wzorowa działka roku 2018″ .

§ 2

Powołuje się komisję do przeprowadzenia konkursu w składzie:

 1. Ewa Kica – przewodnicząca komisji;
 2. Zbigniew Laskowski- członek komisji;
 3. Mirosław Śliwa – członek komisji,

która dokona oceny działek zgodnie z „Regulaminem konkursu Wzorowa działka roku 2018” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ocena działek biorących udział w konkursie nastąpi po 31 sierpnia 2018 , w tym samym dla wszystkich działek dniu, ustalonym przez Komisję Konkursową

 

§ 4

Udział w konkursie jest dobrowolny. W konkursie mogą brać udział wyłącznie działkowcy, którzy zgłoszą swoją działkę do konkursu lub których działka zostanie zgłoszona przez innego użytkownika działki w ROD „Gajowice”.

§ 6

Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w biurze ROD „Gajowice” lub pocztą internetową na adres rod-gajowice@wp.pl z opisem w tytule konkurs „Wzorowa działka” i podaniem numeru kontaktowego. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 31 sierpnia 2018 r.

§ 7

W konkursie nie mogą brać udziału działkowcy, którzy posiadają altany ponadnormatywne, nie przestrzegają Regulaminu ROD, jak również nie dokonali opłat ogrodowych i energetycznych  w ustalonym terminie.

§ 8

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy w czasie obchodów „Dnia Działkowca 2018 ” .

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN

KONKURSU „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2018”

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „GAJOWICE”

Lp.

Rodzaj kontrolowanego zagadnienia

Sposób kontroli

Ilość

pkt.

1.      

Rozplanowanie i urządzenie działki

Ocena ogólna

Racjonalne wykorzystanie terenu, kompozycja przestrzenna

0-10

2.      

Estetyka działki

Ład i porządek

Urządzenia na działce zgodnie z regulaminem ROD

0-10

3.      

Trawnik i jego utrzymanie

 

0-10

4.      

Część ozdobno – wypoczynkowa

Bogaty dobór roślin ozdobnych

0-5

Urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne

0-5

5.      

Część produkcyjna działki

Sadownicza – różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność

0-10

Warzywnicza – bogaty dobór gatunków

0-10

6.      

Mała architektura na działce

Płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne

0-5

7.      

Estetyka i stan techniczny altany

Wymiary altany i jej stan techniczny zgodne z regulaminem ROD

0-10

Estetyka altany

0-5

8.      

Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie

 

0-10

9. Posiadanie tabliczki z numerem działki, umieszczonej w widocznym miejscu

0-5

10.      

Ekologia na działce

Budki lęgowe, karmiki dla ptaków i owadów pożytecznych.

0-5

Łączna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

Na ocenę każdej zgłoszonej do Konkursu działki składać się będzie średnia sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.

Stwierdzenie nieprzestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie opłat ogrodowych w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją w konkursie.

W przypadku, gdy zgłoszona działka otrzymała nagrodę rzeczową w Konkursie w okresie ostatnich dwóch lat, komisja nie uwzględni zgłoszenia działki w niniejszym Konkursie.

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

1 sierpnia 2018r.

podstawiony będzie KONTENER (duży) na odpady zielone.

(od ul. Stalowej)

 

 

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD – GAJOWICE

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 28.07.2018 roku (sobota) o godzinie 09.30
Zainteresowanych zapraszamy.

AKCJA POMIARU DZIAŁEK 2018

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu akcji pomiaru geodezyjnego działek w celu stworzenia planu zagospodarowania Ogrodu.

NIEZBĘDNA będzie tutaj współpraca działkowców w momencie tworzenia w/w planu w zakresie :
– Właściwego oznakowania NUMERACJI działek, która to będzie nanoszona na powstałe plany,
– Wskazywania właściwych granic swoich działek podczas prac geodezyjnych przez geodetów.

W związku z faktem iż w dniach 4-7 lipca 2018 roku geodeci wejdą na teren ROD Gajowice w celu dokonania pomiarów, do tego czasu należy właściwie przygotować swoje działki :

 1. Umieścić w widocznym miejscu nr działki !!!!!!! (Najlepiej, gdy numer znajduje się przy wejściu na działkę, tak, by był widoczny z alejki). Może być to numer wykonany we własnym zakresie,
 1. w każdym rogu działki umieścić tyczkę lub palik !!!!!!! (nawet jeśli jest ogrodzenie, wtedy wystawać musi ponad ogrodzenie) na której górnej części umieszczamy czerwony znacznik (taśma do oznaczeń drogowych, czerwona reklamówka (ale dobrze zabezpieczona, aby wiatr jej nie porwał), czerwona dobrze umocowana szmatka). W ten sposób geodeci nie tracąc czasu, dokładnie wyznaczą narożniki danej działki i wytyczą właściwie jej granice i jej metraż .
 1. W dniu pomiarów na danym obszarze należy zostawić otwarte furtki wewnętrzne w ogrodzeniach wewnętrznych aby geodeci mogli się swobodnie poruszać po terenie ogrodu. Geodeci  mają pełną zgodę na poruszanie się po całym terenie ROD – Gajowice.
 1. Mogą być Państwo obecni podczas pomiarów, co nawet pomoże w szybkim obmierzeniu Państwa działki, jak i sąsiednich. Im lepiej dopilnują Państwo pomiarów tym solidniej te pomiary będą wykonane.

W dalszej części po pomiarach można później umieszczać kamienie graniczne we własnym zakresie, co spowoduje że pomiar będzie trwały i niezmienny do czego zachęcamy, zakup takich kamieni nie jest dużym wydatkiem a że 2 narożniki zawsze są wspólne więc można to wykonać wspólnie z sąsiadem w połowie kosztów.

Jest niezmiernie ważne, aby Geodeci mieli dokładne rozeznanie, którą działkę właśnie obmierzają. (PRAWIDŁOWE OZNACZENIE NUMERU DZIAŁKI).

PLANOWANY HARMONOGRAM POMIARÓW DZIAŁEK

 • Działki 1-80 4 lipca 2018 roku w godz. 1400 -1800
 • Działki 81-160 5 lipca 2018 roku w godz. 1400 -1800
 • Działki 161-240 6 lipca 2018 roku w godz. 1400 -1800
 • Działki 241-405 7 lipca 2018 roku w godz. 1000 -1800

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców w Warszawie ROD – „Gajowice” we Wrocławiu

zaprasza na

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

które odbędzie się w dniu 30.06.2018r. w ROD – „Gajowice” – na terenie ROD – Gajowice – obok altany Zarządu, ul. Stalowa b/n, 53-440 Wrocław.

Początek obrad:

W I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30**

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

****************************************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.

 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 7. Dyskusja.

 8. Uchwalenie uchwały o wyrażeniu zgody, aby po realizacji inwestycji w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 (nr projektu 291), wyremontowane trasy pozostały ogólnodostępne dla mieszkańców Wrocławia.

 9. Zakończenie obrad.

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU

Zarząd ROD Gajowice zaprasza na
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE,
które odbędzie się w dniu 30.06.2018r. w ROD – „Gajowice” – na terenie placu zabaw – obok altany Zarządu, ul. Stalowa b/n, 53-440 Wrocław.

Początek obrad:
W I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD – GAJOWICE

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 09.06.2018 roku (sobota) o godzinie 09.30
Zainteresowanych zapraszamy

KOMUNIKAT:

W  dniach od 21 do 27 maja 2018r. przeprowadzony będzie wiosenny przegląd działek.

Ocenie podlegać będą m.in.:

1. Zainstalowany w widocznym miejscu numer działki.

2. Uporządkowanie i utrzymanie czystości przyległych alejek.

3. Kompostownik usytuowany na działce.

4. Zagospodarowanie i wygląd działki.

OPŁATY OGRODOWE W ROD
GAJOWICE w 2018 roku

Decyzją Walnego Zebrania Członków ROD – Gajowice ustalono następujące opłaty w 2018r.:

 1. Opłata ogrodowa – 0,70zł/m2 działki.
 2. Składka członkowska PZD – 6,00zł.
 3. Inwestycja – plan zagospodarowania ROD – 25,70zł od działki.
 4. Inwestycja – utwardzenie placu pod kontenery na odpady – 0,07zł/m2 działki.

Rachunek należy zapłacić w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2018r.

Odbiór rachunków opłat ogrodowych za 2018 rok

W ALTANIE ZARZĄDU SĄ DO ODBIORU RACHUNKI Z OPŁATAMI OGRODOWYMI ZA 2018 ROK.

OSOBY, KTÓRE WYPEŁNIŁY ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE RACHUNKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – PROSZĘ SPRAWDZIĆ SKRZYNKĘ MAILOWĄ.

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 15.00-17.00

SOBOTY: 11.00-12.00

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 12.05.2018 roku (sobota) o godzinie 09.30
Zainteresowanych zapraszamy.

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W środę 18 kwietnia 2018r.

podstawione będą 2 KONTENERY (duże) na odpady zielone.

1 x od ul. Stalowej

1 x przy altanie Zarządu

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W środę 04 kwietnia 2018r.

podstawiony będzie KONTENER (duży) na odpady zielone.

(od ul. Stalowej)

ODBIÓR ZAPROSZEŃ NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2018

DYŻURY W ALTANIE ZARZĄDU:

17.03.2018 – godz. 11-13
18.03.2018 – godz. 11-13
19.03.2018 – godz. 14-16
20.03.2018 – godz. 14-16
21.03.2018 – godz. 14-16
22.03.2018 – godz. 14-16
23.03.2018 – godz. 14-16
24.03.2018 – godz. 11-13
25.03.2018 – godz. 11-13
26.03.2018 – godz. 14-16
27.03.2018 – godz. 14-16

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców w Warszawie ROD – „Gajowice” we Wrocławiu

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

które odbędzie się w dniu: 14-04-2018

w Gimnazjum Nr 16, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław

Początek obrad:

W I terminie godz. 10:15

W II terminie godz. 10:45

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 2017 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku
16. Uchwalenie opłat ogrodowych w 2018 roku i terminu ich wnoszenia, w tym także: wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej i opłaty za zużycie energii elektrycznej..
17. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców – tylko w przypadku podjęcia inwestycji.
18. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 07-04-2018 do 08-04-2018 w godzinach od: 13:00 do: 15:00 w Altanie Zarządu.

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 07.04.2018 roku (sobota) o godzinie 09.30
Zainteresowanych zapraszamy.

Nowy formularz na otrzymywanie e-rachunków i informacji
o ROD

Do pobrania, wydrukowania, wypełnienia i dostarczenia do Zarządu jest nowy formularz, który pozwoli otrzymywać drogą elektroniczną nie tylko rachunki opłat, ale także i inne informacje dotyczące naszego RODu (w tym zaproszenia na Walne Zebrania). Formularz jest do pobrania w zakładce: PRZEPISY I DRUKI/WZORY DOKUMENTÓW/zgoda na e-rachunek.

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 10.03.2018 roku o godzinie 09.30
Zainteresowanych zapraszamy.

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 10.02.2018 roku o godzinie 09.30
Zainteresowanych zapraszamy.

.

.

UCHWAŁA NR 62/2017

Zarządu ROD ”GAJOWICE” we WROCŁAWIU

z dnia 02.12.2017 r.
w sprawie ustalenia terminu płatności za zużytą energię elektryczną w okresie wrzesień 2016 – wrzesień 2017 oraz opłaty energetycznej przez działkowców posiadających dostęp do energii elektrycznej.

Zarząd ROD – GAJOWICE we Wrocławiu działając na podstawie § 46 Statutu PZD oraz § 72 Statutu PZD ust. 20, § 144 pkt.1, pkt3. Ust.2 Statutu PZD ustala nieprzekraczalny termin dokonania opłat za zużycie energii i opłaty energetycznej za okres 09.2016-09.2017 do dnia 31.12.2017 roku.

 

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 13.01.2018 roku o godzinie 09.30
Zainteresowanych zapraszamy.

KOMUNIKAT

  Zarząd ROD „Gajowice” informuje działkowców, że dokonano jesiennego przeglądu działek, który odbył się w dniach 6 – 15 listopada 2017 roku. W wyniku tego przeglądu  stwierdzono m.in. brak wywieszonych na bramkach lub w innym widocznym z alejki ogrodowej miejscu numerów poszczególnych działek (47 działek), brak kompostowników (30 działek), występowanie nasadzeń drzew i krzewów, których gałęzie „przechodzą” na alejki ogrodowe (143 działki).

Przypominamy, że taki stan jest sprzeczny z Regulaminem ROD, który zobowiązuje działkowców do wyposażenia działki w kompostownik (§ 42), oznaczenia jej w widocznym miejscu (§ 72) oraz dokonywania cięć drzew i krzewów w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki (§ 55).

Zarząd ROD prosi użytkowników działek o usunięcie stwierdzonych podczas przeglądu nieprawidłowości do 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD ROD – „Gajowice”

 

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 02.12.2017 roku o godzinie 09.30
Zainteresowanych zapraszamy.

KOMUNIKAT

dot. zasady wycinki drzew i krzewów na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu.

Na wycięcie jakich drzew i krzewów na terenie ROD „Gajowice” nie jest wymagane zezwolenie:


 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a)
  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b)
  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 1. drzew lub krzewów owocowych,

 2. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez działkowca, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

Jeżeli drzewo lub krzew przekraczają wskazane powyżej limity działkowicz zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Prezydenta Wrocławia na wycinkę.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
za pośrednictwem
Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Ul. Walońska 3-5, 50 – 413 Wrocław
Do wniosku należy przedłożyć zgodę właściciela nieruchomości, którym jest Gmina Wrocław.
Wniosek o zgodę należy złożyć do UM Wrocławia, Wydział Mienia Komunalnego, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). 

Ze względu na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, Zarząd ROD „Gajowice” zwraca się do działkowców o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

KOMUNIKAT

W dniach od 6 do 15 listopada 2017 r. przeprowadzony będzie jesienny
przegląd działek.

Ocenie podlegać będą m.in.:
1. ogólne zagospodarowanie działki i przygotowanie do zimy (§ 67 i 68 Regulaminu ROD).
2.
kompostownik (§ 42 Regulaminu ROD).
3.
nasadzenia (§ 54 Regulaminu ROD).
4.
czytelne oznaczenie działki tabliczką z numerem (§ 72 Regulaminu ROD).
5.
stan przyległych do działki alejek (§ 67 Regulaminu ROD).

Zarząd ROD – „Gajowice” we Wrocławiu

TERMINY PODSTAWIANIA KONTENERÓW DUŻYCH (TYLKO NA ODPADY ZIELONE):

– 16.10.2017. – PONIEDZIAŁEK
– 20.10.2017. – PIĄTEK
– 27.10.2017. – PIĄTEK

OD 1 LISTOPADA ZAWIESZAMY DO WIOSNY ODBIÓR WSZELAKICH ODPADÓW.

NIE BĘDZIE ŻADNYCH KONTENERÓW.

Zarząd ROD – Gajowice

WYDAWANIE RACHUNKÓW ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 2017

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH:
11.10.2017 DO 21.10.2017 ROKU
W ALTANIE ZARZĄDU BĘDĄ WYDAWANE RACHUNKI ZA PRĄD
DYŻURY BĘDĄ PEŁNIONE W GODZINACH:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 14.00-18.00
SOBOTY: 10.00-12.00
(Do osób, które wypełniły wniosek e-faktura –
rachunek wysłany będzie mailem)

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 18.11.2017 roku (sobota) o godzinie 9.30.
Zainteresowanych zapraszamy.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2017

W 2017 r. przypadł jubileusz 120-lecia Polskiego Związku Działkowców, dlatego członkowie w sposób szczególny świętowali powstanie ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Dzień Działkowca w ROD „Gajowice” w tym roku zorganizowano 30 września. Podczas tej uroczystości świętowano również jubileusz 120-lecia ruchu działkowego. Po wysłuchaniu hymnu Zielona Rzeczypospolita, działkowców i ich rodziny powitał Prezes ROD „Gajowice”- Sławomir Suwała. W swoim wystąpieniu przedstawił 120 letnią historię ruchu działkowego w Polsce, w szczególności we Wrocławiu po 1945 r. Podkreślił rolę naszego ogrodu w zapewnieniu ich użytkownikom aktywnego wypoczynku i lepszych warunków ekologicznych miasta.

Dzień Działkowca był okazją do podsumowania sezonu, nagrodzenia i wyróżnienia najładniejszych działek i podziękowania Działkowcom, którzy użytkują swoje działki od ponad 45 lat. Prezes ROD „Gajowice” wręczył nagrody rzeczowe i dyplomy osobom, których działki wyróżniono w konkursie na „Najładniejszą Działkę w 2017” oraz dyplomy za długoletnią uprawę działki.

Pogoda bardzo dopisała i przy muzyce rozpoczęła się zabawa oraz konsumpcja kiełbasy z grilla i piwa. Dla uczestników przygotowano również ciasta upieczone przez Działkowców, kawę i herbatę, a dla dzieci cukierki i soczki. Zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych, przy tańcach i rozmowach.

NAGRODZENI:
I. Magdalena i Radosław Pastuszka , dz.nr 219
II. Agnieszka i Krzysztof Putkowscy , dz. nr 43
III. Maciej Witkowski , dz. nr 83

WYRÓŻNIENI:
Magdalena Weiss , dz. nr 280
Jadwiga Klepacka , dz. nr 276
Bożena I Bogdan Grzejszczakowie, dz. nr 362

DYPLOMY za długoletnie użytkowanie działki przyznano:
Zenonowi Skarba , dz. nr 162
Janowi Sękowi , dz. nr 217
Stanisławowi Kowalowi dz. nr 145
Marianowi Zawadzie , dz. nr 153

Zapraszamy do naszej GALERII na fotorelację z DNIA DZIAŁKOWCA 2017.

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 07.10.2017 roku (sobota) o godzinie 9.30.
Zainteresowanych zapraszamy.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2017

DNIA 30.09.201 ROKU BĘDZIEMY ŚWIĘTOWAĆ DZIEŃ DZIAŁKOWCA.
POCZĄTEK O GODZ. 12.00.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ROD – „Gajowice”
WRAZ Z RODZINAMI NA IMPREZĘ.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE 30.09.2017r NASZ OGRÓD
BĘDZIE ZAMKNIĘTY DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ.

PROCEDURA PODŁĄCZANIA PRĄDU

W zakładce PRZEPISY i DRUKI/WZORY DOKUMENTÓW pojawiły się:
1. Procedura podłączania energii elektrycznej – ważne informacje dla działkowca.
2. Umowa o podłączenie energii elektrycznej.

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD – „GAJOWICE”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 09.09.2017 roku (sobota) o godzinie 9.30.
Zainteresowanych zapraszamy.

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD – „GAJOWICE”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 05.08.2017 roku (sobota) o godzinie 9.30.
Zainteresowanych zapraszamy.

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD – „GAJOWICE”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 01.07.2017 roku (sobota) o godzinie 10.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

ZEBRANIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO ROD – „GAJOWICE”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 03.06.2017 roku (sobota) o godzinie 10.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU WYBORCZYM
Zarząd Komisaryczny ROD – „Gajowice” zaprasza na
WALNE ZEBRANIE WYBORCZE, które odbędzie się dnia 17.06.2017. w
GIMNAZJUM NR 16 WE WROCŁAWIU
UL. JEMIOŁOWA 57.
Początek obrad:
w I terminie godz. 13.00
w II terminie godz. 13.30

                                                                                  

PRZEGLĄD DZIAŁEK WIOSNA 2017

Zarząd ROD – „Gajowice” informuje, że w dniach 29.05.2017. – 30.05.2017. od godziny 10.00 odbędzie się przegląd działek.

Obecność działkowców wskazana.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO PRACY W ZARZĄDZIE NASZEGO OGRODU ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO ROD – „GAJOWICE”, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13.05.2017 ROKU (SOBOTA) O GODZINIE 10.00 W ALTANIE ZARZĄDU.

PROSIMY RÓWNIEŻ O EWENTUALNY KONTAKT TELEFONICZNY – 601 557 637.

 

ZEBRANIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO ROD – „GAJOWICE”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 13.05.2017 roku (sobota) o godzinie 10.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

 

ZEBRANIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO ROD – „GAJOWICE”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 22.04.2017 roku (sobota) o godzinie 10.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

 

PLAN PRACY ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO ROD – „GAJOWICE” W 2017 ROKU

W sytuacji, w jakiej nieoczekiwanie i niespodziewanie znalazł się nasz Ogród, tzn. po raz pierwszy w historii ROD Gajowice pojawił się Zarząd Komisaryczny ważne jest, aby nie ulegać emocjom i plotkom pojawiającym się wokół nas. Pragnę wyjaśnić i zapewnić, że nic złego i niepokojącego na chwilę obecną nie dzieje się w naszym Ogrodzie, a cała sytuacja z koniecznością powołania przez Zarząd Okręgowy PZD we Wrocławiu Zarządu Komisarycznego ROD Gajowice wynika z obowiązujących przepisów zawartych w Statucie PZD z 2015 roku. Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, pozwolicie Państwo, że zacytuję treść uchwały nr 33/III/2017 Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017 roku.
(treść Uchwały 33/III/2017)

A co za tym idzie musiała powstać Uchwała o ustanowieniu Zarządu Komisarycznego. Oto treść uchwały 46/III/2017:
(treść Uchwały 46/III/2017)

W związku z powyższym, a przede wszystkim w związku z narzuconym nam, Zarządowi Komisarycznemu ROD Gajowice, przez Zarząd Okręgowy we Wrocławiu, terminem przeprowadzenia wyborów do dnia 30 czerwca 2017 roku pragnę poinformować szanownych uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego, że Zarząd Komisaryczny pod moim przewodnictwem, skupi się w tym okresie przede wszystkim na bieżącej działalności naszego RODu. Tj. realizacji tzw. opłat stałych: opłata za wywóz śmieci i odpadów, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia dla elektryka, gospodarza, księgowej, opłaty bankowe i inne, niezbędne do bieżącego funkcjonowania naszego Ogrodu.
Na chwilę obecną po wstępnym zapoznaniu się z dokumentacją finansową ROD Gajowice zapewniam, że jesteśmy w posiadaniu na koncie bankowym ROD Gajowice wystarczającej ilości środków pieniężnych, by te zadania o których przed chwilą mówiłem, zrealizować.
Inwestycje, które planował poprzedni Zarząd na 2017 rok, oddajemy, jako propozycje do realizacji dla następnego Zarządu, który zostanie wybrany przez Walne Zgromadzenie na specjalnie w tym celu zwołanym Zebraniu Wyborczym do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Jeszcze raz pragnę Państwa uspokoić i zapewnić, że sytuacja jest pod całkowitą kontrolą. Zresztą sytuacja ta, która spotkała nasz ROD, może i dla nas ma charakter wyjątkowy, gdyż znaleźliśmy się w niej przecież po raz pierwszy w historii istnienia ROD Gajowice, ale nie jest jednak czymś niezwykłym w historii Polskiego Związku Działkowców. Całe szczęście Statut PZD przewiduje taką ewentualność i daje możliwość spokojnego przejścia i co najważniejsze wyjścia z takiej sytuacji. Końcem tego etapu będzie Walne Zebranie Wyborcze członków naszego ROD, które Zarząd Komisaryczny przeprowadzi w terminie do 30 czerwca 2017 roku, a o czym zostaniecie wszyscy Państwo poinformowani zgodnie z paragrafem 60 ust. 1 i 2. Statutu PZD.
Oczywiście fakt, iż powołany został w naszym RODzie Zarząd Komisaryczny, nie zwalnia nas, Zarząd z obowiązku kontynuowania przedsięwzięć, które zapoczątkował poprzedni Zarząd. I tak Zarząd Komisaryczny będzie realizował:
– prace naprawcze ławek (czyszczenie, malowanie) zapewnienie kontenerów na odpady zielone (na chwilę obecną zamówionych jest na stałe 5 kontenerów z możliwością domawiania większej ilości). Niestety, jak zostałem poinformowany przez firmę EkoSystem, od 1 stycznia br. nie będzie możliwości zamawiania dla naszego ROD dużych kontenerów. W związku z tym musimy dostosować się do mniejszych pojemników, ale za to w większej ilości. Jest opcja, szczególnie teraz na początku sezonu, by wyjątkowo, jednorazowo zamówić duży kontener. Mail z taką prośbą został wysłany przeze mnie 4 kwietnia i czekamy na odpowiedź.
– przegląd stanu technicznego sieci i urządzeń elektrycznych w Ogrodzie.
– dalsza etapowa modernizacja sieci elektrycznej, konserwacja i wymiana skrzynek, liczników w całym Ogrodzie.
– rozwiązywanie różnych sporów i konfliktów między działkowcami wynikających z użytkowania działek.
– działanie Komisji Lustracyjnej wraz z Gospodarzem Ogrodu odnośnie prawidłowego – zagospodarowania działek, modernizacji altan, nasadzeń, usytuowania kompostowników itp.
– bieżąca obsługa organizacyjna i administracyjna użytkowników działek.

 

UCHWAŁA NR 46/III/2017 PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD WE WROCŁAWIU

Wrocław, 27.03.2017r.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO ROD – „Gajowice” we Wrocławiu.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie §109 ust.2 pkt.15, §110 Statutu PZD w związku z §41 ust.1 pkt.3 i ust.3 Statutu PZD

p o w o ł u j e

Zarząd Komisaryczny ROD – „Gajowice” we Wrocławiu w składzie:
1. Sławomir Suwała – Prezes Zarządu Komisarycznego
2. Henryk Wolak – Wiceprezes Zarządu Komisarycznego
3. Zbigniew Laskowski – Sekretarz Zarządu Komisarycznego
4. Mirosław Śliwa – Członek Zarządu Komisarycznego
5. Marian Axmann – Członek Zarządu Komisarycznego

Zarząd Komisaryczny powołuje się na okres do 30 czerwca 2017r. W w/w okresie Zarząd Komisaryczny zwoła zebranie wyborcze, na którym dokonany zostanie wybór nowego Zarządu ROD.
Zarządowi Komisarycznemu zgodnie z §41 ust.5 przysługują kompetencje zastępowanego organu, a więc przede wszystkim uprawnienia i obowiązki określone w ustawie o ROD, w Statucie PZD i w uchwałach organów wyższych PZD oraz wynikające z uchwał Walnego Zebrania Ogrodu.

 

UCHWAŁA NR 33/III/2017 PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD WE WROCŁAWIU

Wrocław, 27.03.2017r.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu członków Zarządu ROD – „Gajowice” we Wrocławiu.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie §39 ust.2 pkt.3 Statutu PZD („Wygaśnięcie mandatu członka organu PZD stwierdza w formie uchwały: właściwy organ wyższego stopnia.”)

s t w i e r d z a      w y g a ś n i ę c i e

I. zgodnie z §39 ust.1 pkt.1 Statutu PZD („Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem kadencji z chwilą: pisemnej rezygnacji z mandatu”) mandatu członka Zarządu ROD – „Gajowice”
1. Pani Marii Helińskiej
2. Pani Agnieszce Putkowskiej
3. Pani Wiesławie Szeremeta
4. Pani Halinie Turbińskiej

II. zgodnie z §39 ust.1 pkt.2 Statutu PZD („Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem kadencji z chwilą: ustania członkostwa w PZD”) mandatu członka Zarządu ROD – „Gajowice”
1. Panu Mirosławowi Brzezicha

III. Zgodnie z §39 ust.1 pkt.5 Statutu PZD („Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem kadencji z chwilą: wygaśnięcia mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu”) mandatu członka Zarządu ROD – „Gajowice”
1. Pani Barbarze Witkowskiej
2. Panu Pawłowi Baniewskiemu
3. Panu Zbigniewowi Laskowskiemu
4. Panu Sławomirowi Suwała.

 

Rachunki wysyłane drogą elektroniczną

Informujemy, że pojawiła się już możliwość otrzymywania rachunków wystawianych przez ROD – „Gajowice” drogą elektroniczną.
W tym celu należy:
1. pobrać druczek (zakładka PRZEPISY I DRUKI/WZORY DOKUMENTÓW/ZGODA NA E-RACHUNEK),
2. wypełnić,
3. osobiście dostarczyć wypełniony druczek na Zebranie Zarządu. (o terminach Zebrań będziemy informować na stronie w zakładce OGŁOSZENIA)

WAŻNE: Numer rachunku ROD – „Gajowice”, na który należy dokonywać wpłat:
58 1930 1406 2012 1200 1602 0001

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM.

Zarząd ROD Gajowice zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 8.04.2017. w GIMNAZJUM NR 16 WE WROCŁAWIU, UL. JEMIOŁOWA 57.
Początek obrad:
W I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30

Zgodnie z par. 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD.
17. Wybory członków Zarządu ROD.
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
20. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 25.03.2017 roku w godzinach od 12.00 do 14.00 w Altanie Zarządu.

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 11.03.2017 roku (sobota)  o godzinie 10.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

 

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 18.02.2017 roku (sobota)  o
godzinie 10.00.

Zainteresowanych zapraszamy.

 

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” oraz przywitanie Nowego Roku

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 14.01.2017 roku (sobota)  o godzinie 10.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

Po Zebraniu Zarządu o godzinie 14.00 zapraszamy wszystkich na uroczyste powitanie Nowego Roku  przy lampce szampana oraz kolędach.

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”
Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 17.12.2016 roku (sobota)  o godzinie 10.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

KONTENER NA ODPADY ZIELONE
Dnia 26 i 29 października 2016r. będzie podstawiony KONTENER NA ODPADY ZIELONE.
Od listopada zgodnie z decyzją Walnego Zebrania zawieszamy wywóz wszystkich odpadów do MARCA 2017r

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 19.11.2016 roku (sobota)  o godzinie 10.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

Kwity za prąd 2016 wydawane będą w altanie Zarządu w dniach:

08-X- sobota- od godz. 14.00-18.0
09-X- niedziela- od godz. 13.00-16.00
10-X- poniedziałek- od godz. 15.00 -18.00
11-X- wtorek- od godz.15.00-18.00
12-X- środa – od godz.11.00-13.00 i 15.00-18.00
13-X- czwartek- od godz.11.00-14.00 i 15.00-18.00
14-X- piątek- od godz.11.00 -14.00 i 16.00-18.00
15-X- sobota – od godz.11.00-16.00

KONIEC WYDAWANIA  KWITÓW !

 

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

Będzie podstawiany:
30-IX-16r
04-X-16r
06-X-16r
08-X-16r
11-X-16r
13-X-16r
15-X-16
18-X-16r
20-X-16r
22-X-16r

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 17.10.2016 roku (poniedziałek)  o godzinie 16.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

Wzorowa działka 2016

KOMISJA KONKURSOWA ROD „GAJOWICE”
ogłasza wyniki konkursu „Wzorowa działka 2016r.”

   I miejsce – działka nr 177
II miejsce – działka nr 403
III miejsce – działka nr 80

WYRÓŻNIENIA otrzymują:

działka nr 179
działka nr 276
działka nr 320
działka nr 141

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 17.09.2016r podczas uroczystości
DNIA DZIAŁKOWCA.

Uwaga – ważne!!!
Podstawiamy kontener na odpady zielone.
Na odpady mieszane miasto nie podstawia w ogrodach dużych kontenerów.
Chcąc posprzątać w altanie – należy samemu, na własny koszt, zamówić kontener.

Porządkowanie
Zarząd ROD „Gajowice” przypomina działkowcom o obowiązku utrzymania porządku WZDŁUŻ OGRODZENIA SWOJEJ DZIAŁKI (przycinanie wystających za siatkę gałęzi i krzewów, koszenie i grabienie trawy przy ogrodzeniu).

Dzień Działkowca 2016
W dniu 17 września 2016 roku o godzinie 11.00 zapraszamy wszystkich działkowców na Dzień Działkowca.
Impreza odbędzie się, podobnie jak rok temu, przy altanie Zarządu ROD-Gajowice.
Zapraszamy gorąco wszystkich do wspólnego świętowania.

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”
Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 19.09.2016 roku (poniedziałek)  o godzinie 16.30.
Zainteresowanych zapraszamy.

KONTENER
Dnia 23 sierpnia 2016 (wtorek) będzie podstawiony kontener (tylko na odpady zielone).
Prosimy:
1. Nie wrzucać zielonych odpadów do pojemników na mieszane odpady (w kolorze szarym).
2. Nie stawiać odpadów obok kontenera.
3. Nie wrzucać nie pociętych dużych gałęzi do kontenera.

KONTENER
Dnia 28 lipca 2016 (czwartek) będzie podstawiony kontener (tylko na odpady zielone).

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”
Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 22.08.2016 roku (poniedziałek)  o godzinie 16.30.
Zainteresowanych zapraszamy.

 

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”
Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 25.07.2016 roku (poniedziałek)  o godzinie 17.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

KONTENER

Dnia 13 lipca 2016 (środa) będzie podstawiony kontener (tylko na odpady zielone).
Prosimy:
1. Nie wrzucać zielonych odpadów do pojemników na mieszane odpady (w kolorze szarym).
2. Nie stawiać odpadów obok kontenera.
3. Nie wrzucać nie pociętych dużych gałęzi do kontenera.

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 11.07.2016 roku (poniedziałek)  o godzinie 17.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

 

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 25.06.2016 roku (sobota)  o
godzinie 10.00.

Zainteresowanych zapraszamy.

 

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice”

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 13.06.2016 roku o godzinie 16.00
Zainteresowanych zapraszamy.

 

 

Dzień Dziecka 2016:

Zarząd ROD – „Gajowice” z okazji Dnia Dziecka zaprasza 29 maja 2016r.  o godz. 11.30 wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.
ZAPRASZAMY.

 

 

 

Kwity z opłatami za działkę są do odebrania  w altanie Zarządu w dniach:
9 V 2016 (poniedziałek) – godz. 09.30-17.00
10 V 2016 (wtorek) – godz. 15.00-18.00
11 V 2016 (środa) – godz. 12.00-14.00 i 16.00-19.00
12 V 2016 (czwartek) – godz. 13.00-19.00
13 V 2016 (piątek) – godz. 12.00-15.00
14 V 2016 (sobota) – godz. 15.00-18.00

16 V 2016 (poniedziałek) – godz. 10.00-13.00
17 V 2016 (wtorek) – godz. 11.00-14.00
18 V 2016 (środa) – godz. 10.00-13.00
19 V 2016 (czwartek) – godz. 12.00-15.00
20 V 2016 (piątek) – godz. 13.00-19.00.

Konkursy:

Informacje o konkursach organizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu:
1. RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY – 2016r. (Zgłasza Zarząd ROD do 31.05.2016r.)
2. WZOROWA DZIAŁKA – 2016r. (Za zgodą działkowca – zgłasza Zarząd ROD do 31.05.2016r.)
3. WZOROWA ALTANA – 2016r. (Wniosek działkowca – zgłasza Zarząd ROD do 25.05.2016r.)
4. KONKURS KRONIK ROD (Zgłasza Zarząd ROD do 30.06.2016r.)

Regulamin konkursów znajduje się w Zarządzie ROD – „Gajowice”.

Kontener na zielone.
Informujemy, że dnia 09.05.2016 obok altany Zarządu będzie podstawiony kontener na zielone odpady.

Zebranie Zarządu ROD – Gajowice.
Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 7.03.2016 roku o godzinie 16.00
Zainteresowanych zapraszamy.

 

Opłata za działkę

Prosimy odbierać kwity opłat za działkę w altanie Zarządu w dniach:
30 IV 2016 (sobota) – godz. 11-15
1 V 2016 (niedziela) – godz. 12-15
2 V 2016 (poniedziałek) – 12-14 i 15-18
3 V 2016 (wtorek) – 10-13
4 V 2016 (środa) – 10-13
5 V 2016 (czwartek) – 12-15 i 15-18.

 

Lustracja działek.

Zarząd ROD – „Gajowice” informuje, że w dniach 6-7 maja 2016r. odbędzie się lustracja działek.

 

Uchwała nr 8/2016

Podjęta na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 02.04.2016r. przez członków PZD ROD „Gajowice” we Wrocławiu.

Uchwały dotyczące energii elektrycznej:

Ustala się termin odczytu energii elektrycznej: do 15.09.2016r.

Ustala się termin wpłaty za energię elektryczną do 15.10.2016r.

Uniemożliwienie dokonania odczytu przez Komisję lub nie podanie odczytów do dnia 15.09.2016r. jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy i rezygnacją z posiadania energii elektrycznej przez użytkownika działki. Użytkownicy tych działek będą mieli odłączony prąd począwszy od dnia 5.10.2016r. Za ponowne podłączenie energii elektrycznej użytkownik zapłaci koszty tego podłączenia, które wynoszą 100 PLN, jako darowiznę na podwyższoną opłatę ogrodową na Fundusz Oświatowy.

Opłaty za energię elektryczną ustala się:

Cena za 1kWh zgodna jest z fakturą podaną przez dostawcę, którą mnoży się przez ilość zużytych kWh. Ustala się opłatę stałą roczną  – 20 PLN za konserwację i koszty związane z rozliczeniem energii użytkowanej przez działkowca.

 

 

 

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się w altanie Zarządu 18.04.2016 roku o godzinie 16.00
Zainteresowanych zapraszamy.

 

 

 

Zarząd ROD Gajowice zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 2.04.2016. w Zespole Szkół Integracyjnych nr 11 we Wrocławiu ul. Grochowa 36.
Początek obrad:
W I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30

Zgodnie z par. 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD.
17. Wybory członków Zarządu ROD.
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku.
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
20. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 23.03.2016. w godzinach od 11.00 do 13.00 w Altanie Zarządu.

 

 

 

 

Informujemy, że zebranie Zarządu ROD Gajowice odbędzie się 7.03.2016 roku o godzinie 16.00
Zainteresowanych zapraszamy.